Wczytywanie...

Sposób działania
Współpraca

Koszt każdej usługi jest uzależniony od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz jej rodzaju, dlatego też najistotniejszy jest pierwszy kontakt z Klientem, w trakcie którego nie tylko pozyskujemy informacje na temat danej sprawy, ale także ją wyceniamy. Warunki współpracy z naszą Kancelarią są przejrzyste i - przede wszystkim - elastyczne.

Zanim podejmiemy się zlecenia, każda sprawa jest dokładnie analizowana pod kątem prawnym. Prezentujemy szczegółowy plan działania oraz omawiamy potencjalne ryzyka związane z podjęciem konkretnych czynności. Naszym priorytetem jest zapewnienie Klientom pełnego zrozumienia procesu, na który się decydują lub z którym się zmagają, aby mogli podjąć świadome decyzje.

Nasze podejście do każdej sprawy jest indywidualne. Działamy z pasją i determinacją, dostosowując zakres naszych działań do unikalnych potrzeb każdego Klienta. Współpraca z nami polega w szczególności na bieżącym informowaniu Klientów o postępach w ich sprawie i zapewnianiu im regularnego kontakt z pełnomocnikiem odpowiedzialnym za sprawę.

Dążymy do tego, by nasza Kancelaria była miejscem, gdzie każdy Klient czuje się pewnie, jego interesy był odpowiednio chronione i reprezentowane, a zaufanie do naszej pracy było w pełni uzasadnione. Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnej, kompleksowej i efektywnej pomocy prawnej, dzięki której nasi Klienci mogą skutecznie stawiać czoła wszelkim wyzwaniom prawnym.

Partnerstwo na drodze do prawnych sukcesów

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wsparcia w kwestiach prawnych związanych z biznesem, nieruchomościami, rodziną czy spadkami - jesteśmy tu, by Ci pomóc. Nasze podejście jest indywidualne i holistyczne, zawsze kładziemy nacisk na zrozumienie Twoich unikalnych potrzeb i celów.

Obszar naszego działania

Porady prawne

Wyczerpująca porada prawna w zakresie problemu, z którym zwracają się do nas Klienci, nielimitowana czasem.

Obsługa przedsiębiorców

Usługa obejmuje możliwość wykupienia w Kancelarii abonamentu na stałą obsługę prawną lub skorzystanie z jednorazowej pomocy prawnej.

Analiza i sporządzanie umów

Kompleksowa analiza umów, które potencjalnie mają zostać zawarte w przyszłości, sporządzanie umów oraz wspomaganie Klientów w procesie ich zawierania.

Prawo karne

Pomoc Klientom w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. Reprezentacja osób podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie przestępstwa oraz pokrzywdzonych przestępstwami.

Prawo rodzinne

Zastępowanie Klientów w postępowaniu sądowym oraz ewentualnych negocjacjach ugodowych m.in. w sprawach o rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i inne.

Prawo cywilne

Reprezentacja Klientów na etapie działań polubownych i w postępowaniu sądowym m.in. w sprawach o zapłatę, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zniesienie współwłasności, ubezwłasnowolnienie i innych.

Siła prawa tkwi w mądrości, uczciwości i zaangażowaniu

Nasza dewiza opiera się na nieustannym dążeniu do sprawiedliwości. Każdej sprawy podejmujemy się z pasją i profesjonalizmem, kierując się etyką adwokacką. Dążymy do rozwiązań, które nie tylko chronią interesy naszych klientów, ale również przyczyniają się do budowania świadomości prawnej społeczeństwa. Nasza praca nie ogranicza się jedynie do aspektów prawnych, ale obejmuje również zrozumienie i empatię, aby zapewnić wsparcie na każdym kroku. Wierzymy, że prawo jest fundamentem, na którym budujemy lepszą przyszłość.