Wczytywanie

Prawo karne

Usługi z zakresu prawa karnego świadczone są przez adwokata od prawa karnego (adwokata karnistę). Uzyskaj pomoc prawną Kancelarii Adwokackiej na każdym etapie postępowania, zarówno jeżeli zostałeś oskarżony o popełnienie czynu zabronionego, jak również jeżeli jesteś pokrzywdzony przestępstwem lub wykroczeniem. Zaufaj doświadczonemu adwokatowi do spraw karnych.

Nasza Kancelaria Adwokatów oferuje pomoc prawną w zakresie prawa karnego. Reprezentacja w sprawach karnych świadczona jest przez adwokata karnistę. Pomoc adwokata rozpoczyna się od udzielenia mu pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony, w zależności od tego, czy adwokat reprezentować będzie pokrzywdzonego przestępstwem czy podejrzanego lub oskarżonego o jego popełnienie. Oprócz wyczerpującej porady prawnej oraz przygotowania linii obrony lub propozycji ochrony interesów Klienta, nasza Kancelaria Adwokacka przygotowuje również stosowne pisma w toku postępowania oraz występuje w jego imieniu przed organami ścigania oraz na rozprawach sądowych.

Jeżeli chodzi o prawo karne, prowadzenie sprawy rozpoczyna się już w toku postępowania przygotowawczego, w trakcie którego dbamy o interesy naszych Klientów przed organami ścigania, m.in. przygotowujemy ich do złożenia zeznań lub wyjaśnień oraz reprezentujemy Klientów w trakcie ich składania. Obrońca (pełnomocnik) ma również możliwość składania różnego rodzaju wniosków dowodowych. W pewnych sytuacjach obrońca jest w stanie również negocjować z oskarżycielem publicznym warunki dobrowolnego poddania się karze.

Po wpływie aktu oskarżenia do sądu rozpoczyna się postępowanie sądowe, w trakcie którego nasi adwokaci występują w imieniu Klientów na rozprawach, walcząc o ich najlepsze interesy i działając w granicach przepisów prawa (w tym m.in. kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego czy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Oprócz tego przygotowujemy wszelkie pisma w sprawach karnych. W przypadku niekorzystnego wyroku, sporządzamy apelacje i działamy w toku postępowania przed sądem II instancji. Na tym jednak nasza praca się nie kończy - w pewnych sytuacjach istnieje również możliwość złożenia kasacji, jeżeli Klient nie jest zadowolony z wyroku sądu II instancji.

Pomagając osobom pokrzywdzonym, po wpłynięciu aktu oskarżenia do sądu, zgłaszamy ich udział jako oskarżycieli posiłkowych, dochodząc ich roszczeń w toku procesu, także tych finansowych. W tym zakresie mamy możliwość dochodzenia zadośćuczynienia, czy nawiązki na ich rzecz.

Jeżeli Klient jest tymczasowo aresztowany, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego, nasi prawnicy, specjalizujący się w prawie karnym dążą do jego zwolnienia z aresztu.

Oferujemy kompleksową pomoc na każdym etapie sprawy z zakresu prawa karnego. Nasze usługi prawne nie ograniczają się jednak do powyższego. Także, gdy proces karny dobiegnie końca, mamy wiele możliwości, aby ułatwić życie Klientom. Jeżeli są ku temu warunki, walczymy m.in. o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności lub innego rodzaju, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, czy ubieganie się o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Działamy więc również w zakresie prawa karnego wykonawczego, dbając o interesy Klientów w trakcie wykonywania kary.

Nasza kancelaria prawna reprezentuje Klientów zarówno będących osobami podejrzanymi lub oskarżonymi, jak i pokrzywdzonymi. 

Nasi adwokaci reprezentują klientów zarówno w sprawach o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwa, bójki i pobicia, itp.), jak i przeciwko bezpieczeństwu powszechnemuprzeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (m.in jazda pod wpływem alkoholu), przeciwko środowiskuprzeciwko wolności, przeciwko wolności sumienia i wyznaniaprzeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opieceprzeciwko czci i nietykalności cielesnejprzeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowąprzeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, czynna napaść na funkcjonariusza publicznego itp.), przeciwko wymiarowi sprawiedliwościprzeciwko porządkowi publicznemu, przeciwko ochronie informacjiprzeciwko wiarygodności dokumentówprzeciwko mieniu (kradzieże, rozboje, przywłaszczenia, oszustwa komputerowe itp.), przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnymprzeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawach karnych, zatem proponujemy kontakt bezpośredni z Kancelarią telefonicznie pod nr: +48 530 172 623 lub poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres: kontakt@kk-adwokaci.com. Z doświadczenia wiemy, że w postępowaniu karnym liczy się czas - dlatego też w przypadku aresztowania, zalecamy natychmiastowy kontakt z adwokatem, nawet poza godzinami pracy Kancelarii. W tym celu nasz zespół dostępny jest pod wskazanym wyżej numerem telefonu.

Jak działamy?

Dążymy do świadczenia usług prawnych najwyższej jakości, zapewniając naszym klientom kompleksową i profesjonalną obsługę. Jeśli szukasz kancelarii adwokackiej, która łączy profesjonalizm z empatią, zapewniając efektywną obronę Twoich praw, to jesteśmy odpowiednim wyborem.

Inne usługi

Prawo rodzinne

Zastępowanie Klientów w postępowaniu sądowym oraz ewentualnych negocjacjach ugodowych m.in. w sprawach o rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i inne.

Prawo cywilne

Reprezentacja Klientów na etapie działań polubownych i w postępowaniu sądowym m.in. w sprawach o zapłatę, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zniesienie współwłasności, ubezwłasnowolnienie i innych.

Wartości którymi się kierujemy

Jesteśmy dynamiczną i zaangażowaną Kancelarią Adwokacką, gotową sprostać najtrudniejszym wyzwaniom prawnym. Nasza strategia opiera się na czterech kluczowych wartościach: jakości, zaangażowaniu, komunikacji, etyce i uczciwości.

Dążymy do zapewnienia naszym Klientom usług najwyższej jakości. Nasz zespół składa się doświadczonych specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kompetencje, aby być na bieżąco z najnowszymi przepisami i orzecznictwem. Gwarantujemy rzetelne doradztwo i kompleksowe podejście do każdej sprawy.

Nasz priorytet to zrozumienie potrzeb i celów naszych Klientów. Jesteśmy tu dla nich, by ich wspierać i reprezentować w trudnych sytuacjach. Nasza kancelaria podejmuje się spraw z pełnym zaangażowaniem, dążąc do osiągnięcia najbardziej optymalnych rezultatów.

Nasi adwokaci kładą nacisk na transparentną i skuteczną komunikację, aby nasi Klienci byli zawsze dobrze poinformowani.

Stawiamy na najwyższe standardy etyczne i uczciwość w naszej pracy, budując tym samym zaufanie u naszych Klientów.